Naziv projekta

Ulaganje u proširenje proizvodnog kapaciteta radi povećanja obujma i unapređenja efikasnosti proizvodnje grill briketa

Kratki opis projekta

Projekt „Ulaganje u proširenje proizvodnog kapaciteta radi povećanja obujma i unapređenja efikasnosti proizvodnje grill briketa“ odnosi se na nabavu opreme i strojeva, odnosno opremanje sušare briketa, opremanje za sisteme za hlađenje i sušenje, zatim nabave kalupa za briketiranje, cjepača, viljuškara i dr., s ciljem unapređenja postojećih tehnoloških procesa te povećanja proizvodnog kapaciteta, radi jačanja konkurentnosti i tržišne pozicije poduzeća.
Provedbom projekta učinkovitije će se planirati resursima unutar proizvodnje, unaprijediti kvaliteta poslovnih procesa strateškog planiranja, logistike, nabave i prodaje, te ojačati razvojni potencijal. Sve navedeno manifestirati će se povećanjem poslovnih prihoda i izvoza poduzeća, a samim tim i povećavanjem broja zaposlenika.

Ciljevi projekta:

Očuvana i nova radna mjesta, produktivno ulaganje, povećani prihod od prodaje i povećani prihod od izvoza.

Očekivani rezultati projekta:

Rast i razvoj poduzeća povećanjem broja zaposlenih, povećanjem prihoda od prodaje i prihoda od izvoza.

Ukupna vrijednost projekta:

5.752.687,50 HRK

EU potpora:

1.685.662,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta

od 27. rujna 2016. do 27. lipnja 2018

Kontakt osoba za više informacija: Marko Tonković, tel: +385 31 664987

www.strukturnifondovi.hr